صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 57218
تعداد نوشته ها : 48
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 روح خدا در کالبد روح الله  

چهاردهم خرداد روز جاودانگی روح الله

  روح الله واژه ای روحانی است که ریشه در اعتقادات دینی دارد شما در دین اسلام در بسیاری از موارد به این واژه بر خورد می کنید که ترکیب شده از روخ والله است هرکدام جداگانه معنی خاص خودرا دارد ودر مجموع هم معنی خاص خودرا دارد در عرف محلی هم بدون توجه به فرهنگ لغت در بسیاری از محاوره های روزانه بااین کلمه مقدس برخورد می کنید به روح خدا قسم  من این کار را نکرده ام یعنی برای ÷اکی وصداقت خود بسیاری از ادیان هم با این کلمات مقدس مانوس هستند از جمله مسیحیان روح الله کلمه مقدس واسم مبارکی است که زیبنده حضرت عیسی علیه السلام است عیسی  روح الله روحی که به آسمان رفت روح خدا . اما درایران روح الله نام مبارکی است که از آسمان فرود آمد روح خدا در کالبد روح الله دمید کودکی بدنیا آمد که نامش از ابتدا روح الله بود با صداقت وبا وقار او آمد تا روحی به بزرگی خودش به تن ایران بدمد وایرانی را روح اللهی کند او جان تازه ای به جان مردم دمید زندگی دوباره وغیرتمندی که در وجود مردم بود جان تازه گرفت او مثل باران بود بر همه دمید بر هر گروه وفرقه ای بر هر دین ومذهبی  هیچ برایش تفاوتی وجود نداشت شیعه سنی کافر یا  هر مرام ومذهبی او روح خدا بود برای آرامش تمام بشریت او پیام آوری بود از طرف خدا تا  آرزوهای دیرینه انسانها را بر آورده سازد حکومت دلخواه وخدا پسند او آمد تا وجدانهای خفته بشریت را بیدار سازد تا بگوید انسان تو جانشین خدا در زمین هستی او متعلق به روحانیت نبود او متعلق به تمام انسانهای آزاد اندیش بود اوزندگی را شاداب کرد عقاید را زنده کرد وروح تازه ای به تمام اندیشه ها داد بطوریکه حتی دشمنانش هم به دیده تکریم به او نگاه می کردند او با سادگی خود آمد چیزی جز یک عبا وعمامه  نداشت  هواپیما وبمب اتم نداشت با ناوجنگی هم نیامد اما با باوری به وسعت جهان آمد  وبر جهان تادندان مسلح تاخت ابر قدرتها را بخاک مزلت نشاند صلابت وقدرت را از آنان گرفت ونشان داد که در مقابل اراده مردم هیچ قدرت اتمی تاب مقاومت نخواهد داشت هیچگاه بر توان خود نمی بالید افتخارش خدمتگزاریش بود ترسی نداشت مگر از خدا اوتحت تاثیر درود ها قرار نمیگرفت چنانکه مرگ ها  هم بر او بی اثر بود به رهروانش می بالید وبر حال آنان غبطه می خورد در فرازونشیب ها با متانت وآرامش حرکت می کرد با نگاهش به مریدان روحیه می داد با دستانش نوازش می کرد وبا قلبش عشق می ورزید با ابروانش فرمان می داد وبا گامهایش استواری را هدیه می کرد با گوشهایش ناشنیدنی ها را می شنید وبا زبانش سخن از  دل مردم می گفت در دل شب بیدار بود وبا تمام وجود برای انسانیت انسان آرزوی سربلندی داشت او روح خدا بود در کالبد همه انسانیت انسانهای روی زمین  کسانی مشتاقش بودند که حتی فقط از تلویزیون اورا می دیدند وکسانی سر براهش نهادند که یکبار موفق به دیدنش نشده بودند اما به او عشق می ورزیدن با او زندگی می کردند وبه او می پیوستند انسانهایی که با یک فرمانش سر از پا نمی شناختند وتمام حصارهای ایجاد شده به دست شیاطین را چنان بهم می ریختند که دنیا حیرت می کرد او فرمان می داد وعاشقان فرمان می بردند با پای جان به حریم دوست می پیوستند حتی پیروانش نیز ملکوتی بودند وهیگونه تعلقی به دنیای دون نداشتند وارسته از زنجیر اسارت دنیا بودند ودنیا را به اسارت کشیده بودند هر چند خفاش صفات دنیا طلب طاقت دیدنش را نداشتند هر چند منافقین بی صفت گاهگاهی تنی چند از یارانش را به خاک وخون می کشیدند واستکبار هم عرصه را بر یارانش تنگ می کرد اما بردبار وصبور چرخ حکومت را بحرکت در می آورد تا ارکان آنرا در ضمیر وجودی جهانیان محکم کند از افریقا تا اروپا وتا سیاهان امریکا ومظلومان فلسطین وافغانستان همه وهمه را روحی تازه داد او به وجدانها روح داد تا بحرکت در آیند روح الله عشق بود وجهانی عاشق مرام او امروزه تمام جهان اقتدار ایران را با نام روح الله می شناسند او خواست درونی همه بود هرکس با هر رنگ ونژادی به او علاقه داشت چیزی از مردم نمی خواست اما همه چیز داشت او زنده است وجاوید در دل تمام انسانها روح الله نامی خدایی بود که خدا بر پیکره خمینی گذاشت تا به جهان بفهماند که خدا در هیچ زمانی بندگانش را رها نمی کند فریاد مظلومیت آنها را می شنود وبه آن پاسخ می دهد خداوند روح خودش را از آسمان به زمین آورد تا بگوید انسانها اگر شما عیسی روح الله را می خواستید به صلیب آویزان کنید اما من اورا به آسمان کشانیدم تا از چنگال شما ستمگران نجات یابد اما امروز روح خدایی خودم را به زمین فرستاده ام تا آنچه را عیسی روح الله نتوانست در زمین اجرا کند روح الله وحواریونش در سرزمین ایران به انجام برساند این خواست من است تا مظلومین وارثان زمین شوند وپوزه ستمگران بخاک مالیده شود به همت عقاید روح الله بود که امروز جهان در حال نگرش تازه ای به ایران زمین است وتمام ملل مستضعف در گوشه وکنار جهان بر پا خواسته اند واز حقوق خود دفاع می کنند امروز نه ودیروزهم نه بلکه آنروز که خمینی بدنیا آمد انقلابش صادر شد و بگوش همه عالم رسید طاغوتها سرنگون شدند وحریم آزادی جان گرفت اقیانوس مواج بحرکت در آمد وستمگران را در کام هلاکت انداخت خمینی امروز یک فرد نیست یک اندیشه نیست یک مقبره وآرامگاه نیست بلکه یک عالم است یک جهانی تازه است که تازه جان گرفته است تازه در حال بارور شدن است روح الله هرگز نمرده است ونخواهد مرد او در هر سال در چهاردهم خرداد ماه زنده می شود شکوفه می دهد ومیوه هایش ودانه هایش در جهان پراکنده می شود امروز همه جهان حزب او می شوند در چهاردهم خرداد حزب الله جان می گیرد تازه می شود  امروز روح الله افتخاریست بر تارک جهان بر هر اندیشه تازه ای افتخار تمام اندیشه هاست  وام امروز متعلق به جهان است وزیر بنای حکومت جهانی امام مهدی (ع)  است ومریدانش در حال ساختن جهانی به وسعت نظر روح الله هستند خمینی زنده است تا جهان زنده است تا ایران وایرانی زنده است وتا غیرت وتعصب زنده است روح الله نمرده است ونخواهد مرد اوروح خداست در کالبد زمان وتا زمان زنده است وحرکت می کند اندیشه های او هم زنده وشاداب است او متعلق به زمان ومکان نیست بلکه زمان ومکان به او تعلق دارد او جاویدان است تا انسانیت انسانها با او زنده باشد وروشنگر هدایت انسانها شود .پانزده خرداد رحلت نیست زنده شدن ورجعت است بطریق اولاتر     .       نویسنده :شریف*************لطفا نظر خود را درباره این مطلب بگویید و ما را خوشحال کنید باتشکر شریف
دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 3 1388
X